مطالب آموزشی

معرفی عناصر و اجزای تایپوگرافی + عکس

معرفی عناصر و اجزای تایپوگرافی + عکس

اگر به خوشنویسی و یا تایپوگرافی علاقه مند هستید و در این زمینه ها فعالیت می‌کنید این پست برای شما است. در این مطلب به معرفی عناصر و اجزای تایپوگرافی خواهیم پرداخت که برای هنرمندان، گرافیست ها و بسیاری از هنرمندان و هنرجویان میتواند مفید باشد. به عنوان یک هنرمند و یا هنرجو باید بدانید که یک حرف، کلمه و یا نوشته از چه اجزایی تشکیل شده است. سعی کرده ام عناصر و اجزای تایپوگرافی را با به طور کامل و با دقت بالا جمع آوری کنم. هر یک از عناوین همراه با ترجمه و معنی فارسی است. این عناصر ویژه سبک خاصی نیست و بسیاری از آن ها در تمامی سبک های خوشنویسی مشترک هستند.

جدول زیر مجموعه ای از عنوانین مهم اجزای تایپوگرافی است که بر اساس حروف الفبا مرتب شده است. تصاویر مربوط به اجزای تایپوگرافی در انتهای مطلب قرار داده شده است.

نام انگلیسی نام فارسی توضیحات
Aperture دیافراگم، دهانه فضای منفی نیمه محصور و تا حدودی گرد در برخی حروف مانند n، C، S، قسمت پایینی e یا قسمت بالایی یک a دو طبقه
Apex قله نقطه ای در بالای یک حرف که دو خط به هم می رسند، به عنوان مثال در حرف A (به بالاترین نقطه انحنای حروفی مثل n نیز گفته می‌شود)
Arm بازو  قسمتی مستقیم یا منحنی از یک حرف است که به سمت بالا یا بیرون کشیده می‌شود، در یک انتها متصل و در انتهای دیگر آزاد است.(تقریبا برعکس ران leg ، در حروف k و T وجود دارد)
Ascender بخش پایین رونده بخشی از حروف که به سمت پایین خط پایه حرکت میکنند (در حروف پایین رونده مثل j و g )
Ascender Line خط فراز خطی که حروف بالارونده (مثل h و b) تا آنجا بالا می‌روند.
Ascenders حروف بالارونده حروف l,h,k,b,f که بخشی از آن ها بالاتر از خط میانه است.
Axis محور محور بخش اصلی حروف است که باید همراستا با زاویه خط باشد.
Ball (Terminal) پایانه گلوله ای در برخی فونت ها به پایانه هایی گفته می‌شود که شبیه یک دایره توپر هستند
Banner بنر به بخشی از حروف بزرگ گوتیک گفته می‌شود که به بالا و سمت چپ برخی حروف مثل B اضافه میشوند
Barb نیش یک سریف (سرکش) نوک تیز بر روی برخی از خطوط منحنی. به عنوان مثال، در حروف C و G (تقریبا شبیه به پایانه منقاری شکل است)
Base Line خط پایه  خطی که اکثر حروف بر روی آن قرار می‌گیرند.
Beak (Terminal) پایانه منقاری در برخی سبک ها به پایان حروفی مثل s یا گوشه و بالای حرف T که شبیه به منقار است گفته می‌شود
Blob حباب متضاد خط تیز است که در پایان حروف برخی از سبک های خوشنویسی مثل گوتیک و ایتالیک اضافه می‌شود. بهتر است خط پایانی حروف تیز باشد نه حبابی شکل
Border حاشیه، کادر طرحی ساده و یا تزئینی که در اطراف نوشته و یا یک یا چند وجه آن اضافه می‌شود
Bowl کاسه حرکتی است که یک فضای منحنی محصور ایجاد می‌کند، مانند حروف d، b، o، D و B.
Cap(Capital) Height ارتفاع حروف بزرگ ارتفاع حروف بزرگ سبک نوشتاری مشابه را اندازه میگیرد
Capital Letters حروف بزرگ حروف بزرگ الفبا
Character کاراکتر هر چیزی که فضایی را در یک نوشته اشغال کند (شامل حروف، اعداد، علائم و حتی فاصله)
Collide به هم خوردن محلی که دو حرف به یکدیگر برخورد کنند
Counter فضای محصور  فضای محصور در حروفی مانند B، d، e و o.
Crossbar خط عرضی  حرکت افقی در حروفی مانند t و F.
Crotch فاق یک زاویه تند داخلی که در آن دو حرکت به هم می‌رسند.(مثلا در حرف Y)
Curved Stroke خطوط منحنی هر حرکتی که صاف نباشد و دارای انحنا باشد
Descender بخش بالارونده بخشی از حروف که به سمت بالای خط میانه حرکت میکنند (در حروف بالا رونده مثل h و b )
Descender Line خط فرود  خطی که حروف پایین رونده (مثل j و y) تا آنجا پایین می‌روند.
Descenders حروف پایین‌ رونده حروف f,g,j,p,q,y,z که بخشی از آن ها پایین تر از خط پایه است. (البته حرف z در برخی سبک ها بین خطوط پایه و میانه است و به عنوان حرکت پایین رونده محسوب نمی‌شود)
Diamond الماس به نقطه مربعی شکل گفته می‌شود که بخشی از حروف گوتیک است و یا به عنوان حرکت تزئینی استفاده می‌شود
Down Stroke حرکات پایین‌رونده حرکاتی که به سمت پایین حرکت می‌کنند (در سبک‌هایی مثل کاپرپلیت و براش کالیگرافی با فشار قلم همراه هستند)
Ear گوش  خط کوچکی است که از حرف کوچک g در برخی از سبک‌های حروف به سمت بیرون کشیده می‌شود.
Entrance Stroke حرکت آغازین حرکتی که حروف با آن شروع می‌شوند
Exit Stroke حرکت پایانی  حرکت پایانی حروف معمولا در سبک های پیوسته (که معمولا برای اتصال باید به سمت بالا حرکت کند)
Eye چشم فضای توخالی در حرف e
Filled-In Dot نقطه توپر در برخی حروف سبک های خوشنویسی مثل کاپرپلیت وجود دارد (مثل o,v,b,w )
Final (Terminal) پایانه فاینال به پایانه ای که شکل خاصی ندارد (پایانه ای که قطره ای، گلوله ای و منقاری نباشد)
Flag پرچم حرکت افقی  در عدد 5.
Foot پا بخش پایینی حروفی مثل h که معمولا یا به صورت افقی و یا منحنی اضافه می‌شود (معمولا در سبک گوتیک و ایتالیک)
Gap فاصله در تایپوگرافی به انواع فاصله گفته می‌شود
Glyph گلیف  نمایش بصری یک کاراکتر است، مانند یک حرف، عدد یا علامت نقطه گذاری (یعنی فاصله شامل نمی‌شود).
Hackle یال حرکت تزئینی کوچک که به برخی حروف (معمولا حروف بزرگ) سبک گوتیک و ایتالیک اضافه می‌شود
Hairline خط بسیار نازک (ظرافت) نازک ترین خط یک حرف یا حرکت
Hook قلاب خط منحنی و بیرون زده در پایانه حرف f (در حرف j و J نیز ممکن است باشد )
Horizontal Foot پای افقی بخش پایینی حروفی مثل h که به صورت افقی اضافه می‌شود (معمولا در سبک گوتیک و ایتالیک)
Horizontal Stroke حرکت افقی  حرکتی که در راستای خطوط افقی کشیده می‌شود
Inline اینلاین سبک حروفی که یک خط در وسط آن ها قرار دارد
Inner-Letter Space فضای درونی حروف فضایی که در نواحی داخلی حرف تشکیل می‌شود
Inter-Letter Space فضای بیرونی حرف فضایی که در اطراف حرف تشکیل می‌شود
Interlinear Space فاصله بین خطوط فاصله بین خطوط نوشته (عناوین دیگر line spacing و x-space)
Interspace فاصله بین حروف فاصله بین حروف یک کلمه (عنوان دیگرinterliteral space)
Joint نقطه اتصال نقطه ای که حرکت به ساقه و بخش اصلی حرف می پیوندد.
Kerning کرنینگ فضای بین دو حرف مجزا است و به ایجاد تعادل بهتر بین حروف کمک می‌کند.
Leading ارتفاع (فاصله بین سطور) به فضای بین خطوط گفته می‌شود که اگر آن را تغییر دهیم ارتفاع پاراگراف تغییر میکند
Leg ران به بخش پایانی  حروف R و K گفته می‌شود که به سمت راست و پایین حرکت می‌کنند به طوری که ابتدای آن به حرف متصل است و انتهای آن آزاد می باشد
Letter Shape شکل حرف همان letterform است
Letter Slant زاویه خط همان letter angle است
Letter Structure ساختار حروف به ساختار و اسکلت کلی حروف گفته می‌شود
Ligature لیگاتور زمانی که دو حرف با یکدیگر ترکیب می شوند و ظاهر آنها تغییر می‌کند.
Loop حلقه بخشی از یک حرکت که دوباره به خود می پیوندد یا از روی خود عبور می‌کند.
Loose کشیده (فاصله کلمات یک متن) هنگامی که فاصله بین حروف زیاد باشد و گویی متن کش آمده است
Lowercase Letters حروف کوچک حروف کوچک
Lower-Case Letters حروف کوچک حروف کوچک الفبا
Majuscules حروف بزرگ همان small letters است
Minuscules حروف کوچک همان capital letters است
Neck(Link) گردن حرکتی است که کاسه و حلقه حرف  g کوچک دو طبقه را به هم وصل می‌کند.
Nib Width عرض نوک فلزی هر نوک فلزی سر تختی دارای عرض مشخصی است که به آن عرض نوک فلزی میگویند
Open Counter فضای باز فضای باز در حروف
Overhang اویزه به پایین ترین بخش حروفی مثل V و W میگویند که کمی از بدنه حرف آویزان شده است
Overlap تداخل داشتن هنگامی که دو یا چند حرف با یکدیگر تداخل پیدا میکنند و بخشی از آن ها به فضای دیگری وارد میشوند
Overturn دور فوقانی خط منحنی که از پایین به سمت بالا حرکت میکند، دور میزنید و مجدد به سمت پایین می‌رود
Pen Width ضخامت قلم اندازه عرضی نوک فلزی سرتخت را مشخص میکند
Serif سریف، سرکش  یک حرکت کوچک است که در انتهای خطوط عمودی و افقی اصلی برخی از حروف اضافه می‌شود. همچنین به سبک حروفی گفته می‌شود که معمولا سبک قدیمی دارند و در آن ها سرکش دیده می‌شود
Shoulder شانه  بخشی از حورفی مثل m، n و h که به سمت پایین و راست منحنی می‌شود.
Slant Lines خطوط مورب خطوط راهنمای مورب که برای خوشنویسی سبک هایی مثل کاپرپلیت و ایتالیک استفاده می‌شود
Space فاصله به فاصله های مختلف میتواند اطلاق شود (مثل فاصله بین حروف، بین کلمات و بین خطوط یک نوشته)
Spine ستون  قسمت اصلی و منحنی حرف s.
Spur سیخک  یک برآمدگی کوچک است که در بعضی از حروف G  از حرکت اصلی بیرون میزند
Starting Stroke حرکت آغازین حرکتی که حروف کوچک برخی از سبک های خوشنویسی با آن آغاز می‌شوند و معمولا خط نازک هستند
Stem تنه (ساقه)  بخش اصلی و بدنه حروف (معمولا ضخیم‌ترین بخش حروف).
Stress استرس بخشی از حرکات دارای انحنا که ضخیم ترین بخش های آن را شامل می‌شود (مثلا در حرف C)
Stroke خط، حرکت به اجزای تشکیل دهنده تمامی حروف گفته می‌شود. هر حرف از یک الی چند حرکت مختلف تشکیل می‌شود
Swash حرکت تزئینی یک سری حرکات تزئینی که معمولا در ابتدای حروف بزرگ اضافه می‌شود. همچنین میتواند به حرکات آغازین و پایانی حروف و کلمات نیز اضافه شود. این حرکات تزئینی بخشی از فلوریشینگ محسوب می‌شوند که جزئی از حروف به حساب می‌آیند و فلوریش ممکن است در اطراف متن و نوشته نیز اضافه شود و ضرورتا جزئی از متن نیست، اما با این وجود کلمه swash و flourish به جای همدیگر ممکن است به کار روند.
Tail دم معمولا به حرکت رو به زیر Q  گفته می‌شود. بخش پایینی حروف کوچک g، j، p، q و y نیز گاهی اوقات دم نامیده می‌شوند.
Teardrop (Terminal) پایانه قطره ای در برخی فونت ها به پایانه هایی گفته می‌شود که به شکل قطره می باشند
Terminal پایانه اگر حرفی سریف (سرکش) نداشته باشد انتهای آن را پایانه میگویند. انواع مختلف پایانه شامل final,teardrop,beak,ball می‌شود
Thick Stroke ضخامت (قوت) خطوطی که دارای خط ضخیم هستند و معمولا با افزایش فشار به قلم ایجاد می‌شوند
Thin Stroke ظرافت (ضعف) خطوط که دارای خط نازک هستند و معمولا بدون فشار قلم ایجاد می‌شوند
Tight فشرده (فاصله کلمات یک متن) هنگامی که فاصله بین حروف کم باشد و متن گویی فشرده شده است
Tittle نقطه به نقطه حروف i و j گفته می‌شود
Tongue زبان در برخی از سبک های خوشنویسی (اکثرا گوتیک و ایتالیک) در وسط حرف e اضافه می‌شود و معمولا به صورت تمام افقی و یا افقی با پایان رو به بالا است
Tracking کشیدگی (فاصله بین حروف) به تمامی فضاهای بین حروف یک کلمه گفته می‌شود.امکان تغییر کشیدگی به جا دادن حروف بیشتر در فضای کوچک و یا پخش حروف درفضای تنگ کمک می‌کند. یک خوشنویسی حرفه ای میتواند طبق فضایی که دارد کشیدگی کلمات را طوری تنظیم کند که در یک نگاه متن چیدمان شده به نظر برسد
Turned Foot پای منحنی بخش پایینی حروفی مثل h که به صورت منحنی اضافه می‌شود (معمولا در سبک گوتیک و ایتالیک)
Typography تایپوگرافی هنر طراحی و چینش حروف برای نمایش بصری
Underturn دور تحتانی خط منحنی که از بالا به سمت پایین حرکت میکند، دور میزنید و مجدد به سمت بالا می‌رود
Up Stroke (Upright Strokes) حرکات بالارونده حرکاتی که به سمت بالا حرکت می‌کنند.(معمولا خط ظریف و نازک هستند)
Uppercase Letters حروف بزرگ حروف بزرگ
Vertex دره نقطه ای در پایین یک حرف که دو خط به هم می رسند، به عنوان مثال در حرف V و W (به پایین ترین نقطه انحنای حروفی مثل u نیز گفته می‌شود)
Vertical Stroke حرکت عمودی  حرکتی که عمود بر خطوط افقی کشیده می‌شود
Waist Line خط میانه خطی که ارتفاع مقیاس خوشنویسی را نشان می‌دهد. (مقیاس خوشنویسی= فاصله بین خطوط پایه و میانه)
Weight وزن وزن چیزی است که به فاصله حروف مربوط می‌شود و میزان فاصله بین حروف را به شما می گوید. همچنین به میزان ضخامت و یا درهم تندیگی خطوط نیز گفته می‌شود
X-Height (Body Height) ارتفاع حرف x به ارتفاع حرف x  گفته می‌شود که مقیاس خوشنویسی تمام یک متن و نوشته را اندازه میگیرد. در واقع حرف x نماینده تمامی حروفی است که بین خطوط پایه و میانه قرار دارند

لطفا به تصاویر اجزای تایپوگرافی توجه بفرمایید:

 

معرفی عناصر و اجزای تایپوگرافی

تصویر 1

 

معرفی عناصر و اجزای تایپوگرافی

تصویر 2

معرفی اسامی تایپوگرافی

تصویر 3

عناصر تایپوگرافی

تصویر 4

معرفی عناصر تایپوگرافی

تصویر 5

امیدوارم این مطلب برایتان مفید بوده باشد. لطفا اگر ترجمه بهتری از عناوین تایپوگرافی دارید آن را با ما در میان بگذارید تا سریعا آن را جایگزین کنیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *