استادنما ها در خوشنویسی انگلیسی

استادنما ها در خوشنویسی انگلیسی

بسیاری از هنرجویان که با کلی برنامه ریزی اقدام به ثبت نام در دوره حضوری یا غیر حضوری خوشنویسی انگلیسی میکنن به جای این که زیر نظر یک استاد با کیفیت باشن متاسفانه گرفتار استادنما ها میشن.

ادامه مطلب