در حال نمایش 16 نتیجه

مجموعه کامل کیت ابزار و دوره گوتیک

قیمت اصلی 1,900,000تومان بود.قیمت فعلی 1,330,000تومان است.

مجموعه کامل کیت ابزار و دوره فلوریشینگ کاپرپلیت

قیمت اصلی 1,240,000تومان بود.قیمت فعلی 868,000تومان است.

مجموعه کامل کیت ابزار و دوره ایتالیک

قیمت اصلی 1,685,000تومان بود.قیمت فعلی 1,179,500تومان است.

مجموعه کامل کیت ابزار و دوره براش کالیگرافی

قیمت اصلی 810,000تومان بود.قیمت فعلی 567,000تومان است.

مجموعه کیت ابزار و دوره کاپرپلیت با خودکار

قیمت اصلی 1,045,000تومان بود.قیمت فعلی 731,500تومان است.

مجموعه کیت ابزار و دوره فلوریشینگ پیوسته نویسی

قیمت اصلی 1,060,000تومان بود.قیمت فعلی 742,000تومان است.

مجموعه کیت ابزار و دوره کاپرپلیت با قلم

قیمت اصلی 2,845,000تومان بود.قیمت فعلی 1,991,500تومان است.

مجموعه کیت ابزار و دوره پیوسته نویسی

قیمت اصلی 1,480,000تومان بود.قیمت فعلی 1,036,000تومان است.

تمامی سبک های خوشنویسی در سایت دارای یک کیت ابزار هستند. کیت ابزار شامل تمامی ابزار فیزیکی لازم و مورد نیاز برای یادگیری کامل و جامع خوشنویسی هستند. در کیت ابزار جزوات آموزشی، دفتر های سرمشق و برگه های تمرینی به همراه دیگر ابزار لازم قرار داده شده است تا بتوانید بدون دغدغه به یادگیری و تمرین خوشنویسی بپردازید.