نمایش 1–20 از 70 نتیجه

دسته قلم وسیله ای برای نگه داری نوک فلزی است و معمولا در دو مدل سرراست (استریت) و سرکج (آبلیک) تولید میشوند. دسته قلم های سرکج برای خوشنویسی کاپرپلیت مناسب هستند و دسته قلم های سرراست برای تمامی سبک های خوشنویسی مناسب می باشند.