متن انگلیسی

410 جمله و کلمه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

پیدا کردن متن و کلمه مناسب برای تمرین خوشنویسی در عین سادگی، یکی از وقت گیرترین مراحل تمرین خوشنویسی است. متن هایی که در اینترنت در جست و جو آن ها هستیم معمولا یا تکراری هستند و یا تعداد کلمات آن ها با فضایی که برای خوشنویسی در نظر داریم همخوانی ندارند. به همین خاطر در این پست 410 جمله و کلمه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی را جمع آوری کردم تا شما بتوانید متن مدنظر خود را بر اساس تعداد کلمه و کاراکتر انتخاب کنید. به هر حرف، عدد، علامت و حتی فاصله بین کلمات کاراکتر میگوییم. به عنوان مثال جمله Life is Good. را در نظر بگیرید. این جمله دارای 3 کلمه و 13 کاراکتر است (شامل 10 حرف، 2 فاصله و 1 نقطه). شما با در نظر گرفتن تعداد کاراکترهای یک جمله به راحتی میتوانید متن مد نظر خود را طبق فضایی که برای خوشنویسی دارید انتخاب کنید.

قبل از اینکه به سراغ کلمات و متن ها بریم خوب است شما را با کتاب 15000 کلمه، جمله و متن انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آشنا کنم. این کتاب شامل 15000 کلمه، جمله و متن انگلیسی همراه با ترجمه فارسی است که تعداد کلمه و کاراکتر هر کدام مشخص شده است. این کتاب به صورت دانلودی است و شما میتوانید در تمامی دستگاه های هوشمند آن را داشته باشید و از آن استفاده کنید.

کتاب 15000 کلمه، جمله و متن انگلیسی

کتاب 15000 کلمه، جمله و متن انگلیسی

جهت خرید کتاب لطفا کلیک کنید

 

لطفا توجه داشته باشید متن های زیر بر اساس تعداد کاراکتر مرتب شده اند.

متن انگلیسی ترجمه فارسی تعداد کلمه تعداد کاراکتر
Fly پرواز کردن 1 3
Now اکنون 1 3
Home خانه 1 4
Life زندگی 1 4
Love عشق 1 4
Coffee کافه 1 6
Family خانواده 1 6
Golden طلایی 1 6
Melody ملودی 1 6
Spirit روح 1 6
Travel سفر 1 6
Belief باور 1 6
Flower گل 1 6
Diamond الماس 1 7
Essence عضاره 1 7
Explore کاوش 1 7
Friends دوستان 1 7
Honesty صداقت 1 7
Magical جادویی 1 7
Perfect عالی 1 7
Aim high هدف بالا داشته باش 2 8
Miss you دلم برات تنگ میشه 2 8
Shine on بدرخشید 2 8
Dream big رویای بزرگ 2 9
Work Hard سخت کار کن 2 9
Go for it به دنبال آن برو 3 9
Enjoy life از زندگی لذت ببر 2 10
Be yourself خودت باش 2 11
Help others به دیگران کمک کن 2 11
Just smile! فقط لبخند بزن! 2 11
Stay strong قوی باش 2 11
Make a move حرکتی انجام دهید 3 11
Ride or die تلاش کن یا بمیر 3 11
Be the best بهترین باش 3 11
Magical love عشق جادویی 2 12
Move Forward به جلو حرکت کن 2 12
Focus on win روی برد تمرکز کنید 3 12
Never or now هرگز یا اکنون 3 12
Life is good زندگی خوب است 3 12
Past is past گذشته گذشته است 3 12
Spring blooms بهار شکوفه می دهد 2 13
Be kind today امروز مهربان باش 3 13
It takes time طول می کشد 3 13
Rain or Shine ببار یا بدرخش 3 13
Grow Gratitude قدردانی را رشد دهید 2 14
Linked forever برای همیشه پیوند خورده است 2 14
Precious Smile لبخند گرانبها 2 14
Smile Everyday هر روز لبخند بزن 2 14
Trust Yourself به خودت اعتماد کن 2 14
Believe in you بهت باور دارم 3 14
Find Your Fire آتش خود را پیدا کنید 3 14
Give your best بهترین هایت را بده 3 14
Grow with love با عشق رشد کن/ بزرگ شو 3 14
Make it happen باعث شو اتفاق بیفته 3 14
Raise the roof سقف تان را بالا ببرید 3 14
Take life easy زندگی را آسان بگیرید 3 14
Tears can cure اشک می تواند درمان کند 3 14
This will pass این خواهد گذشت 3 14
forgive quickly و سریع ببخش 2 15
Miracle Happens معجزه اتفاق می افتد 2 15
No guts no glory بدون جرات بدون شکوه 4 16
Do more with less کارهای بیشتر با (امکانات) کمتر انجام دهید. 4 17
Wait for the best منتظر بهترین ها باشید 4 17
The world is yours. دنیا مال توئه و تو فرمانرواى زندگیه خودت هستى 4 19
Own less Live more. کمتر داشته باشید بیشتر زندگی کنید. 4 19
Don’t forget to smile. لبخند زدن را فراموش نکن 4 22
Excuse makes no sense. بهانه معنا ندارد 4 22
Love has no boundaries. عشق حد و مرزى نداره 4 23
Make your own sunshine. آفتاب خود را بساز 4 23
Rise by lifting others. با بالا بردن دیگران برخیز. 4 23
Let your sparkle shine. بگذارید درخشش شما بدرخشد. 4 23
Stop & smell the roses. توقف کنید و گل رز را بو کنید. 5 23
Wisdom begins in wonder. خرد در شگفتی آغاز می شود. 4 24
Enjoy the little things. از چیزهای کوچک لذت ببر. 4 24
The future looks bright. آینده روشن به نظر می رسد. 4 24
Trick or treat yourself. خودتان را فریب دهید یا درمان کنید. 4 24
We survive by forgetting ما با فراموش کردن زنده می مانیم 4 24
Talk less, breathe more. کمتر حرف بزن. بیشتر نفس بکش 4 24
Reveal your true colors. رنگ واقعی خود را آشکار کنید 4 24
Thoughts rule the world. افکار بر جهان حکومت می کنند. 4 24
True beauty is internal. زیبایی واقعی درونی است. 4 24
Try something new today. امروز چیز جدیدی را امتحان کنید. 4 24
Turn wounds into wisdom. زخم ها را به حکمت تبدیل کن 4 24
Keep peace in your soul. آرامش را در روح خود حفظ کنید. 5 24
Being happy is a choice. شاد بودن یک انتخاب است. 5 24
Be a part of good books. بخشی از کتاب های خوب باشید. 6 24
Faith can move mountains. ایمان می تواند کوه ها را جا به جا کند. 4 25
Life throws up surprises. زندگی غافلگیری می کند. 4 25
Fly above the negativity. بر فراز منفى بافى ها پرواز کن. 4 25
Every king needs a queen. هر پادشاهى ، یک ملکه نیاز داره 5 25
Now is better than never. الان بهتر از هیچ وقت است. 5 25
The first wealth is health. اولین ثروت ، سلامتی است. 5 27
A smile completes any look. لبخند هر چهره ای را کامل می کند. 5 27
Beauty will save the world. زیبایی جهان را نجات خواهد داد. 5 27
Honesty is the best policy. صداقت بهترین سیاست است. 5 27
Let hope brighten your day. بگذار امید روزت را روشن کند. 5 27
Stop and smell the flowers. بایستید و گلها را بو کنید. 5 27
Think with your whole body. با تمام بدنت فکر کن 5 27
Good is the enemy of great. خوب، دشمنِ عالیه 6 27
Done is better than perfect. انجام شده بهتر از کامل انجام دادن است. 5 28
It all started with a dream. همه چیز با یک رویا شروع شد. 6 28
Not all who wander are lost. همه کسانی که سرگردان هستند گم نشده اند 6 28
Don’t die before you’re dead. قبل از مرگت، از درون نمیر 5 29
You were born with greatness. تو با عظمت متولد شدی 5 29
The source of wisdom is pain. سرچشمه حکمت درد است. 6 29
Impossible is just an opinion. غیر ممکن فقط یه گمانه 5 30
All great leaders are readers. همه ى رهبران بزرگ، اهل مطالعه اند 5 30
Die with memories, not dreams. با خاطرات از این دنیا برو ، نه با رویاها 5 30
Mirrors always tell the truth. آینه ها همیشه حقیقت را می گویند. 5 30
Patience is the best medicine. صبر بهترین دارو است. 5 30
Be your own kind of beautiful. در نوع خودت زیبا باش 6 30
Every smile has its own story. هر لبخندی داستان خودش را دارد. 6 30
So many smiles began with you. خیلی از لبخندها با تو شروع شد 6 30
The world is yours to explore. دنیا مال شماست که باید کشف کنید. 6 30
Leave your excuses at the door. بهونه هات رو بذار بیرون در 6 31
If it comes easy, it goes fast. اگه آسون بدست بیاد، سریع از دست می‌ره. 7 31
Find calm in the chaos of life. آرامش رو در هرج و مرج زندگی پیدا کن 7 31
Judge me by the people I avoid. منو از روى آدمهایى که ازشون دورى میکنم قضاوت کن 7 31
You know my name, not my story. تو اسمم رو میدونى ، اما داستانم رو نمیدونی 7 31
Beauty is a light in the heart. زیبایی نوری در قلب است. 7 31
Stop acting like you live twice. یه جور رفتار نکن که انگار قراره دو بار زندگى کنى 6 32
A rolling stone gathers no moss. یک سنگ در حال حرکت هیچ خزه ای را جمع نمی کند. 6 32
Be brave enough to be different. آنقدر شجاع باش که متفاوت باشی. 6 32
Find joy in the simplest things. شادی را در ساده ترین چیزها بیابید. 6 32
A lion never roars after a kill. یک شیر بعد از شکار کردنش غرش نمیکنه. 7 32
There is always room at the top. در اوج، همیشه جا هست . 7 32
Borders are the scars of history. مرزها، زخم هاى به جاى مانده از تاریخ هستند. 6 33
Friends are the family we choose. دوستان خانواده ای هستند که ما انتخاب می کنیم. 6 33
Grow through what you go through. از طریق رنج هایی که میکشید رشد میکنید. 6 33
Even the devil was once an angel. حتی شیطان زمانی یک فرشته بود 7 33
Do not stop untill you are proud. تا وقتى خودت به خودت افتخار نکردى، متوقف نشو 7 33
An open mind will open new doors. یک ذهن باز ، درهاى جدید باز میکنه 7 33
The blind can not lead the blind. آدم نابینا نمی تواند راهنمای نابینای دیگر شود . 7 33
Be the source of your own smiles. منشا لبخندهای خود باشید. 7 33
The entire universe is inside you. تمام کائنات در درون شماست. 6 34
Do more things amongst the clouds. کارهای بیشتری در میان ابرها انجام دهید. 6 34
Quotes don’t work unless you do. . جمله های انگیزشی کار نمیکنن، مگر اینکه انجامش بدی 7 34
Only dead fish goes with the flow. فقط ماهی مرده با جریان آب حرکت میکند 7 34
Life is a long lesson in humility. زندگی یک درس طولانی در فروتنی است. 7 34
Love the giver more than the gift. هدیه دهنده را بیشتر از هدیه دوست داشته باشید. 7 34
Everything you can imagine is real. هر چیزیکه بتوانى تصور کنى ، واقعى ست . 6 35
Their opinion don’t pay your bills. نظرات دیگران ، پول قبض و هزینه هات رو پرداخت نمیکنه 6 35
Look for the magic in every moment. در هر لحظه به دنبال جادو باشید. 7 35
Run wild and free like a waterfall وحشی و آزاد مانند یک آبشار بدوید 7 35
The best revenge is massive success. بهترین انتقام اینه که پیشرفت چشمگیری داشته باشی 6 36
I forgive people by forgetting them. من آدمها را با فراموش کردنشان می بخشم 6 36
Magic happens only when you believe. جادو فقط زمانی اتفاق می افتد که شما باور داشته باشید. 6 36
Cold hands, warm hearts, can’t lose. دست های سرد، قلب های گرم، نمی توانند شکست بخورند 6 36
Everything you do comes back to you. هرکاری که انجام میدی به خودت برمیگرده. 7 36
Kind words will unlock an iron door. کلمات محبت آمیز قفل در آهنی را باز می کنند. 7 36
Nature is the art and god is the artist. طبیعت هنر است و خدا هنرمند. 9 40
The soul is weak when the heart is dead. وقتی قلب مرده ست روح ضعیفه. 9 40
A winner is a dreamer who never give up. برنده همون رویاپردازیه که هیچوقت تسلیم نشده. 9 40
Be a king. Find a queen. Build an empire. پادشاه باش. یه ملکه پیدا کن و با هم یه امپراطورى بسازین 9 41
Even a broken clock is right twice a day. حتی یک ساعت شکسته دو بار در روز درست است. 9 41
Listen to silence. It has so much to say. به سکوت گوش کن حرف های زیادی برای گفتن دارد. 9 41
To see things in the seed, that is genius. دیدن چیزها در دانه، این نبوغ است. 9 42
Even your worst days only have 24 hours. . حتی بدترین روزات هم فقط ۲۴ ساعتن. 9 42
They told me I couldn’t. That’s why I did. بهم گفتن نمیتونی انجامش بدی، به همین خاطر انجامش دادم 9 42
Silence is a true friend who never betrays. سکوت یک دوست واقعی است که هرگز خیانت نمی کند. 8 43
And thousands of hopes sing among my bones. و هزاران اُمید، میان استخوان هایم آواز میخواند . 8 43
Defeat is not bitter unless you swallow it. شکست تلخ نیست مگر اینکه آن را ببلعید. 8 43
Only great minds can afford a simple style. فقط ذهن های بزرگ می توانند یک سبک ساده را بپذیرند. 8 43
The sound of the rain needs no translation صدای باران نیازی به ترجمه ندارد 8 43
What is coming is better than what is gone. چیزی که در راهه بهتر از چیزیه که رفته 9 43
How to impress me? be loyal behind my back. چطور من رو تحت تاثیر قرار بدى ؟ پشت سرم وفادار باش. 9 43
Birds always start the new day with a song. پرندگان همیشه روز جدید را با آهنگ شروع می کنند. 9 43
Follow the river and you will find the sea. رودخانه را دنبال کنید و دریا را خواهید یافت. 9 43
No two people see the rainbow the same way. هیچ دو نفری رنگین کمان را یکسان نمی بینند. 9 43
There is no great talent without great will. استعداد بزرگ بدون اراده بزرگ وجود نداره.‌‌ 8 44
A great future doesn’t require a great past. براى داشتن یک آینده فوق العاده نیازى به داشتن یک گذشته ى عالى ندارید ! 8 44
Imagination is the highest kite one can fly. تخیل بالاترین بادبادکی است که می توان پرواز کرد. 8 44
There is no great talent without great will. استعداد بزرگ بدون اراده بزرگ وجود نداره.‌‌ 8 44
Fake happiness is the worst type of sadness. تظاهر به شادى ، بدترین نوع غم است 8 44
Those who fly solo have the strongest wings. کسانى که تنها پرواز میکنند، قوى ترین بال ها را دارند. 8 44
What is not started will never get finished. کارى که هنوز شروع نکردى، هرگز تموم نمیشه. 8 44
Every flower is a soul blossoming in nature. هر گلی روحی است که در طبیعت شکوفا می شود. 8 44
The best memories come from the worst ideas. بهترین خاطرات از بدترین ایده ها به وجود می آیند. 8 44
Without the rain, there would be no rainbow. بدون باران، رنگین کمانی وجود نخواهد داشت. 8 44
A smile is the prettiest thing you can wear. لبخند، زیباترین چیزیست که میتوانى بر تن کنى . 9 44
It is okey to love people and not have them, اشکالی نداره که آدما رو دوست داشته باشی و اونارو نداشته باشی 10 44
The man who has no imagination has no wings. کسی که تخیل و ابتکاری نداره هیچ بالی نداره 9 44
Life begins at the end of your comfort zone. وقتى از کنج راحتیت بیرون بیاى، تازه زندگیت شروع میشه 9 44
Your future is created by what you do today. آینده ات با کارهایى که امروز انجام میدى ساخته میشه 9 44
Tomorrow is the favorite word of the average. فردا لغت مورد علاقه ى آدمهاى سطح متوسطه . از همین امروز شروع کنید ! 8 45
Chase your dreams, and smell all the flowers. رویاهای خود را دنبال کنید و همه گلها را بو کنید. 8 45
Life is the art of drawing without an eraser. زندگی هنر نقاشی کشیدن بدون پاک‌کنه 9 45
Fear does not prevent death. It prevents life. ترس جلوى مرگ رو نمیگیره. جلوى زندگى کردن رو میگیره. 8 46
A beautiful life begins with a beautiful mind. یک زندگی جدید با یک ذهن زیبا شروع می‌شود 8 46
Care your moon. The city lights are worthless. حواست رو بده به ماه. چراغ­های شهر ارزش ندارند. 8 46
The lamps are diffrenet but the light is the same. چراغ ها متفاوتند، اما نور یکى ست. 10 51
Everyone has two eyes, but no one has the same view. همه دو چشم دارند، اما هیچ کس دید یکسانی ندارد. 11 52
What you do has far greater impact than what you say. کاری که انجام می‌دی تاثیر خیلی بیشتری داره تا چیزی که می‌گی. 11 53
Let them party. One day they will be working for you. بزار الان پارتى بگیرن، یه روزى براى تو کار میکنن 11 53
Cheers to the only person who will laugh at my jokes. به سلامتی تنها کسی که به شوخی های من می خندد. 11 53
Don’t judge my story by the chapter you walked in on. داستان منو بر اساس فصلی که توش قدم گذاشتی قضاوت نکن. 11 53
If you want to test a man’s character, give him power. اگه میخواى شخصیت یه مرد رو تست کنى ، بهش قدرت بده. 11 54
Raise your voice to the world it will know your value. صدایت را به گوش دنیا برسان تا ارزش تو را بداند. 11 54
You will never find a rainbow if you are looking down. اگر به پایین نگاه کنید هرگز رنگین کمانی پیدا نمی کنید. 11 54
A lion never loses sleep over the opinions of a sheep. یه شیر هرگز به خاطر نظرات یه گوسفند از خواب نمیفته 11 54
There are people who would love to have your bad days. هستن کسانیکه که از خداشونه روزهاى بد تو رو داشتن (و براشون مثل رویاست) 11 54
Make your dreams so high, one day you’ll fly over high. رویاهاتو خیلی بالا بساز، یه روزی بالاتر از اون پرواز میکنی. 11 55
Decision is a risk rooted in the courage of being free. تصمیم گیری ریسکی است که ریشه در شجاعت آزاد بودن دارد. 11 55
The cave you fear to enter holds the treasure you seek. اون غاری که می‌ترسی واردش بشی، گنجی که دنبالش می‌گردی رو درونش داره. 11 55
Have enough courage to start and enough heart to finish. برای شروع، شجاعت کافی و برای به پایان رساندن جرات و جسارت کافی داشته باش 10 56
Stay strong, Make them wonder how you are still smiling. قوی بمان، آن ها را شگفت زده کن که چطور هنوز داری لبخند میزنی. 10 56
Tell a lie once and all your truths become questionable. یک بار دروغ بگو تا تمام حقایقى که به زبان میارى زیر سوال بره . 10 56
Small things done with great love will change the world. کارهای کوچکی که با عشق بزرگ انجام می شود، دنیا را تغییر می دهد. 10 56
Even the tiniest of flowers can have the toughest roots. حتی کوچک ترین گل ها نیز می توانند سخت ترین ریشه ها را داشته باشند. 10 56
Appreciate what you have before it becomes what you had. قدر چیزهایى که دارى رو بدون، قبل از اینکه تبدیل بشن به چیزهایى که داشتى 10 56
When you doubt your power, you give power to your doubt. وقتی به قدرت خود شک می کنید، به شک خود قدرت می دهید. 11 56
Happiness means making sure it’s never too late to start. خوشبختی یعنی مطمئن باشی که هیچ وقت برای شروع دیر نیست. 10 57
Difficulties are things that show a person what they are. سختی ها چیزهایی هستند که به انسان نشان می دهند که چه هستند. 10 57
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess. در مواجهه با ابهام، از وسوسه حدس زدن خودداری کنید. 10 57
All the knowledge in the world is useless without action. همه ى دانش دنیا رو هم داشته باشى، اگه عمل نکنى هیچ فایده اى نداره 10 57
Lessons in life will be repeated untill they are learned. درس ها در زندگی تا زمانی که اون رو بیاموزید تکرار خواهند شد 10 57
Fight for your dreams and your dreams will fight for you. براى رویاهات بجنگ تا رویاهات براى تو بجنگن 11 57
Find someone who will love your soul more than your body. کسى رو پیدا کن که روحت رو از جسمت بیشتر دوست داشته باشه 11 57
You never look good trying to make someone else look bad. هیچوقت با تلاش در بد نشون دادن دیگران، خودت خوب به نظر نخواهى رسید 11 57
Love is the master key that opens the gates of happiness. عشق کلید اصلی است که دروازه های خوشبختی را باز می کند. 11 57
A life without dreams is an empty life without a meaning. زندگی‌ای که بدونِ رویا باشه زندگی خالی از معناست . 11 57
Don’t stop dreaming just because you had a few nightmares. فقط چون یه کابوس دیدى، از رویاپردازى دست نکش. 10 58
Patience means that you already trust that it will happen. صبر یعنی که تو همین الانشم اعتماد داری که اتفاق میفته 10 58
Raise your standards and the universe will meet you there. استانداردهایت را بالا ببر ، جهان هستى آنها را به تو تقدیم خواهد کرد . 10 58
The way you treat people represents how you view yourself. طرز برخوردت با آدمها نشون میده که خودت رو چطور میبینى . 10 58
Be less curious about people and more curious about ideas. در مورد افراد کمتر کنجکاو باشید و در مورد ایده ها بیشتر کنجکاو باشید. 10 58
The path to success is to take massive, determined action. مسیر موفقیت، انجام اقدامات گسترده و مصمم است. 10 58
No one ever made a difference by being like everyone else. هیچکس با مثل بقیه بودن تغییرى در دنیا ایجاد نکرده. 11 58
Your presence can give happiness. I hope you remember that. حضور تو میتونه خوشحالی بده. امیدوارم اینو به یاد داشته باشی. 10 59
Be patient with yourself. Nothing in nature blooms all year. با خودتان صبور باشید هیچ چیز در طبیعت در تمام سال شکوفه نمیدهد 10 60
Having a soft heart in a cruel world is courage, not weakness. داشتن یه قلب رئوف تو این دنیاى بیرحم، ضعف نیست، شجاعته ! 12 62
The world around you is a reflection of the world whithin you. دنیاى اطرافت ، انعکاسى است از دنیاى درونت . 12 62
Always be mindful of the kindness and not the faults of others. همیشه مراقب مهربانی باشید نه عیب دیگران. 12 63
Your life tomorrow is the result of the choices you make today. زندگی فردای شما نتیجه انتخاب هایی است که امروز می کنید. 12 63
The secret of success is to do the common thing uncommonly well. راز موفقیت این است که کار معمولی را به طور غیر معمول خوب انجام دهید. 12 64
Character consists of what you do on the third and fourth tries. شخصیت تشکیل شده از کاری که توی سومین و چهارمین تلاشت انجام می‌دی. 12 64
Some people will ignore the truth just because it came from you. بعضی آدما حقیقت رو نادیده میگیرن فقط بخاطر اینکه از سمت تو اومده. 12 64
One day we will no longer have to introduce ourselves to others. یه روزى میرسه که دیگه لازم نیست خودمونو معرفى کنیم 12 64
The most beautiful eyes are those that see the beauty in others. زیباترین چشم اونیه که زیبایى هاى دیگران رو میبینه. 12 64
Sometimes things have to go very wrong before they can be right. یه وقتهایى اوضاع باید خیلى خراب بشه ، قبل از اینکه همه چیز درست بشه. 12 64
It is better to understand a little than to misunderstand a lot. بهتر است کمی بفهمیم تا اینکه خیلی چیزها را اشتباه بفهمیم. 12 64
​​When your past calls, don’t answer. It has nothing new to say. وقتی گذشتت زنگ میزنه جواب نده. چیز جدیدی برای گفتن نداره. 12 64
The people who want to stay in your life will always find a way. اونهایى که بخوان تو زندگیت بمونن ، همیشه یه راهى براى موندن پیدا میکنن 14 64
The world is full of nice people. If you can’t find one, be one. دنیا پر از آدم های خوب است. اگر نمی توانید یکی را پیدا کنید، یکی باشید. 14 64
We do not actually know other people, we only know our judgments. ما هیچوقت واقعا دیگران رو نمیشناسیم. شناخت ما فقط قضاوت ما از اونهاست. 12 65
Your life is your message to the world. Make sure it’s inspiring. زندگى تو پیامى به دنیاست، مطمئن شو الهام بخش باشه 12 65
Your sacred space is where you can find yourself again and again. فضای مقدس شما جایی است که می توانید بارها و بارها خود را پیدا کنید. 12 65
Close your eyes, take a deep breath and smile without any reason. چشمهایت را ببند و یک نفس عمیق بکش و بى دلیل لبخند بزن. 12 65
Go the right way and do not waste your time proving it to others. راه درست رو برو و وقت خودت رو برای اثباتش به دیگران، تلف نکن. 14 65
Your cute smile is all I need to battle all struggles in my life. لبخند زیبای تو تنها چیزی است که برای مبارزه با تمام مشکلات زندگیم به آن نیاز دارم. 14 65
Freedom comes when you stop caring about what others think of you. آزادى زمانى میاد که به اینکه دیگران چى در موردت فکر میکنن اهمیتى ندى 12 66
Happiness cannot be far from a grateful heart and a peaceful mind. خوشبختى نمیتونه خیلى از یک قلب شکرگذار و یک ذهن آروم دور باشه. 12 66
The first step to change, is to take full responsibility for life. اولین قدم برای تغییر،اینه که تمام مسولیت زندگی رو بپذیری. 12 66
Do not judge by appearance; a rich heart may be under a poor coat. به ظاهر قضاوت نکن: یه قلب غنی ممکنه زیر یه کت فقیرونه باشه. 14 66
Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. انگیزه چیزیه که باعث میشه شروع کنی و عادت چیزیه که باعث میشه ادامه بدی 12 67
Why repeat the old errors if there are so many new errors to commit. وقتی این همه اشتباهای جدید وجود داره که می شه مرتکب شد، چرا باید همون قدیمی ها رو تکرار کرد 14 68
Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. زندگی یک مشکل نیست که حل بشه، بلکه واقعیتیه که باید اون رو تجربه کرد. 14 68
Time can heal a broken heart. But it can also break a waiting heart. زمان میتونه یه قلب شکسته رو التیام بده، اما همچنین میتونه یه قلب منتظر رو بشکونه 14 68
You will never know the value of a secret until it becomes a memory. تا زمانی که یک راز تبدیل به خاطره نشود، هرگز ارزش یک راز را نمی دانید. 14 68
Shoot for the moon, even if you miss, you will land among the Stars. ماه رو هدف بگیر، حتی اگر به هدف نزدی وسط ستاره‌ها فرود میای 14 68
If every flower wanted to be a rose, spring would lose its loveliness اگر هر گلی می خواست گل رز باشد، بهار زیبایی خود را از دست می داد 13 69
Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see. مهربانی زبانی است که ناشنوا می تواند بشنود و نابینا می تواند ببیند. 14 69
Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats. زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم 14 69
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. آینده متعلق به اون‌هاییه که به زیبایی رویاهاشون باور دارن 13 70
Don’t be a prisoner of your past You are the architect of your future. زندانی گذشته ت نباش تو معمار آینده ی خودتی 14 70
If you light a lamp for someone else, it will also brighten your path. اگه تو یه لامپ برای یه کس دیگه روشن کنی، این مسیر تو رو هم روشن میکنه. 14 70
If you think that you’re not lucky in human life, look at your effort. اگر فکر می کنید که در زندگی انسان خوش شانسی نیستید به میزان تلاش خودتان نگاه کنید.‌‌ 14 70
Once you carry your own water, you will learn the value of every drop. وقتی آب خودتو حمل کنی، ارزش هر قطره رو میفهمی. 14 70
And when you become a diamond you’ll see why life had to pressure you. وقتى تبدیل به الماس شدى میفهمى چرا زندگى باید اینقدر بهت فشار میاورد 14 70
In a world where everyone wears a mask it’s a privilege to see a soul. در دنیایی که همه ماسک می زنند، دیدن یک روح یک امتیاز است. 15 70
Impossible is just a word used by people with no motivation to succeed. غیرممکن فقط لغتیه که آدمهایى که انگیزه اى براى موفقیت ندارن ازش استفاده میکنن 13 71
The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you. زیبایى یادگیرى اینه که هیچکس نمیتونه ازت بگیردش 13 71
Don’t spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door. وقتت رو صرف مشت کوبیدن به دیوار نکن به امید اینکه تبدیل به درش کنى 14 71
Not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path. همه طوفان ها نمیان که تو رو متلاشى کنن. بعضى هاشون میان که مسیرت رو پاک کنن . 14 71
What is behind your eyes holds more power than what’s in front of them. اون چیزیکه پشت چشمهاته، از اون چیزیکه روبروش هست قوى تره …. قدرت فکرت رو دست کم نگیر ، تو قادرى هر شرایطى رو در اختیار خودت بگیرى 14 71
The only time you should ever look back, is to see how far you’ve come. تنها زمانی که تو باید به عقب نگاه کنی اینه که ببینی چقدر راه اومدی. 15 71
To know what you know and what you do not know, that is true knowledge. اینکه بدونی چی می‌دونی و چی نمی‌دونی، دانش واقعیه 15 71
Bravery is not the absence of fear, but the action in the face of fear. شجاعت، نبود ترس نیست . شجاعت ، اقدامیست که در مواجهت و با وجود ترس انجام میدهى . 15 71
A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. یک دوست واقعی کسیه که وقتی بقیه ی دنیا قالت میزارن و ترکت میکنن، باهات راه بره 16 71
Take pride in how far you’ve come and have faith in how far you can go. به خودت براى اینهمه راهى که آمدى افتخار کن و به اینکه تا کجاها میتونى برى ایمان داشته باش 16 71
You don’t have to be great to start, but you have to start to be great. نباید برای شروع عالی باشی ولی برای عالی بودن باید شروع کنی 16 71
Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. صلح را نمی توان با زور حفظ کرد. تنها با درک می توان به آن دست پیدا کرد. 13 72
Raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder. کلماتت رو بالا ببر، نه صدات رو. این بارونه که باعث رشد گل ها میشه، نه رعد و برق. 13 72
Opportunities are like sunrises, if you wait too long you can miss them. فرصت ها مانند طلوع خورشیدند، اگر زیاد درنگ کنید از دستش خواهید داد. 13 72
Don’t tell me the sky is the limit when there are footsteps on the moon. به من نگو آسمون حد داره وقتی جاپا ها روی ماه وجود دارن. 15 72
It’s not the years in your life that count. It’s the life in your years. این سالهای زندگی شما نیستند که مهم هستند. این زندگی در سالهای شماست. 15 72
When a million things can bring you down, find one reason to keep you up. وقتى هزار تا دلیل میتونه پایین بکشدت و ناامیدت کنه، یک دلیل پیدا کن که اون بالاها نگهت داره 15 73
When you repeat a mistake. It is not a mistake anymore: it is a decision. اشتباهى که تکرارش کنید دیگه اشتباه نیست ، یک تصمیم هست ! 15 73
The worst part of success is trying to find someone who is happy for you. بدترین بخش موفقیت این است که سعی کنید کسی را پیدا کنید که برای شما خوشحال باشد. 15 73
Live as if you were to die tomorrow Learn as if you were to live forever. جوری زندگی کن که انگار فردا می‌میری جوری یاد بگیر که انگار تا ابد زندگی می‌کنی 16 73
Share your sparkle with someone who is ready to accept your darkness too. درخششت رو با کسی تقسیم کن که آماده س تا تاریکی تو رو هم قبول کنه. 13 73
Trust is like an eraser. It gets smaller and smaller after every mistake. اعتماد مثل یه پاک کنه. بعد از هر اشتباه هی کوچیک و کوچیک تر میشه. 13 73
Some of the best moments in life are the ones you can’t tell anyone about. بعضى از بهترین لحظات زندگى همون هایى هستن که هیچى ازش نمیتونى به هیچکس بگى 15 74
In between goals is a thing called life, that has to be lived and enjoyed. در بین اهداف چیزی به نام زندگی است که باید زندگی کرد و از آن لذت برد. 15 74
It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities. این انتخاب های ماست که نشون میده ما واقعا چی هستیم، بیشتر از توانایی هامون. 15 75
It is easier to live through someone else than to become complete yourself. زندگی کردن از طریق شخص دیگری آسان تر از کامل شدن خود است. 13 75
Human beings are like snow flake, all different in their own beautiful way. انسان ها مانند دانه های برف هستند، همه به روش زیبای خود متفاوت هستند. 13 75
Even if you’re on the right road, you’ll get run over if you just sit there. حتی اگه در مسیر درست باشی، اگه فقط بخواى اون وسط بشینی، از روت رد میشن. 16 76
Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go. تنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود. 16 76
Quality is never an accident; it is always the result of intelligent effort. کیفیت هرگز تصادفی نیست. همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است. 13 76
Give respect, earn respect. How you treat others is a reflection of yourself. احترام بگذارید تا احترام دریافت کنید . دیگران انعکاس رفتار شما هستند. 13 77
Never explain your heart to someone, because the right one will already know. هرگز احساسات قلبتو واسه کسی توضیح نده، فرد مناسب خودش همه چیزو از قبل میدونه. 13 77
You block your dream when you allow your fear to grow bigger than your faith. زمانی رویای خود را مسدود می کنید که اجازه می دهید ترس شما بزرگتر از ایمان شما شود. 15 77
A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you. یک لبخند از طرف تو می تواند موجب شادی کسی شود؛ حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند. 15 77
Do what is hard and life will be easy. Do what is easy and life will be hard. کارِ سخت رو انجام بده و زندگیت آسون میشه. کار آسون رو انجام بده و زندگیت سخت میشه. 18 77
If your life got a little bit harder, that probably means you just leveled up. اگر زندگی شما کمی سخت‌تر شده است، احتمالاً به این معنی است که شما فقط یک سطح بالا رفته‌اید 15 78
Instead of wiping away from your tears, wipe away the people who made you cry. به جاى پاک کردن اشکهایت ، اونى که اشک به چشمهات آورد رو از زندگیت پاک کن 15 78
Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. کلمات محبت آمیز می توانند کوتاه و آسان باشند، اما پژواک آنها واقعاً بی پایان است. 15 78
Beauty surrounds us, but usually we need to be walking in a garden to know it. زیبایی ما را احاطه کرده است، اما معمولاً برای شناخت آن باید در باغ قدم بزنیم. 16 78
The best way to trick a fool is to let the fool think that he is tricking you. بهترین راه گول زدن یه احمق اینه که بزارى فکر کنه تونسته تو رو گول بزنه 18 78
The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand. آغاز دانش، کشف چیزی است که ما نمی فهمیم. 13 78
Never lower your standards just to keep people who do not want to raise theirs. براى آدمهایى که حاضر نیستن رشد کنن، خودت رو کوچک نکن. 15 79
If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you are. اگر همیشه سعی کنی عادی باشی، هرگز نمیفهمی چقدر شگفت‌انگیزی. 16 79
A hero is no braver than an ordinary man, but he is braver five minutes longer. یک قهرمان شجاع تر از یک مرد معمولی نیست، اما پنج دقیقه بیشتر شجاع تر است. 16 79
Color your life with a small smile. And give it to others thousands of times …. با لبخندی کوچک زندگیت را رنگین کن.
و آنرا هزاران برابر تقدیم دیگران کن …
16 79
A flower does not think of competing with the flower next to it It just blooms. گل به رقابت کردن با گل کنارش فکر نمی کند، فقط شکوفه می دهد. 16 79
Your past is just a story. And once you realize this, it has no power over you. گذشته ات فقط یک داستانه. وقتى اینو درک کنى دیگه هیچ قدرتى روت نداره 17 79
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak. ما دو گوش و یه دهن داریم تا بتونیم دوبرابر چیزی که حرف می‌زنیم گوش بدیم 18 79
Happiness will never come to those who don’t appreciate what they already have. خوشبختى هرگز سمت اونیکه قدر داشته هاش رو نمیدونه نمیره 13 79
Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. اگر عزمم برای موفقیت به اندازه کافی قوی باشد، شکست هرگز از من پیشی نخواهد گرفت. 13 79
Being alone is not a bad feeling. Sometimes it solves the unanswered questions. تنها موندن یه احساس بد نیست.گاهی اوقات سوال های بی جواب رو حل میکنه 13 79
Take responsibility of your own happiness, never put it in other people’s hands مسئولیت خوشبختی خود را بپذیرید، هرگز آن را به دست دیگران ندهید 13 79
Sometimes the simplest things in life are the ones that bring us the most peace. گاهی اوقات ساده ترین چیزها در زندگی آنهایی هستند که بیشترین آرامش را برای ما به ارمغان می آورند. 15 80
As long as we share the same sky and breathe the same air, we’re still together. تا وقتیکه ما زیر یه آسمونیم و یه هوا رو نفس می‌کشیم، ما هنوز باهمیم. 16 80
Speak when you are angry and you will make the best speech you will ever regret. وقتى عصبانى هستى حرف بزن تا بهترین سخنرانى عمرت رو که قرار هست ازش پشیمون بشى انجام بدى 16 80
At the end of the day, you only have yourself. Learn to be your own best friend. در پایان روز، تو فقط خودت رو داری. یاد بگیر بهترین دوست خودت باشی 17 80
I’m not telling you it would be easy. I’m telling you It’s going to be worth it. نمیگم آسونه ، میگم ارزشش رو داره . 17 80
A good teacher is like a candle — it consumes itself to light the way for others. یک معلم خوب مانند یک شمع است – خودش را مصرف می کند تا راه را برای دیگران روشن کند. 17 81
We could never learn to be brave and patient if there were only joy in the world. اگر در دنیا فقط شادی وجود داشت، هرگز نمی توانستیم یاد بگیریم که شجاع و صبور باشیم. 17 81
Happiness is like a butterfly – the more you chase it, the more it will fly away. خوشبختی مانند یک پروانه است – هر چه بیشتر آن را تعقیب کنید، بیشتر پرواز می کند. 17 81
The only thing you can really control is how you react things out of your control. تنها چیزیکه واقعا میتونى کنترل کنى، عکس العملت به چیزهایى ست که از کنترل تو خارج هستن. 16 82
One day we will realize that big hearts will bring us more peace than big weapons. یک روز متوجه خواهیم شد که قلب های بزرگ بیشتر از سلاح های بزرگ برای ما آرامش خواهند داشت. 16 82
So much of what we learn about love is taught by people who never really loved us. خیلى از چیزهایى که تو زندگى در مورد عشق یاد میگیریم رو آدمهایى که هیچ وقت واقعا دوستمون ندارن یادمون میدن. 17 82
Fear of failure is one attitude that will keep you at the same point in your life. ترس از شکست نگرشی است که شما را در همان نقطه از زندگی نگه می دارد. 17 82
For the people who tried to bring me down, you made me stronger than I was before. تقدیم به افرادی که تلاش کردن
من را پایین بکشند:
شما من راساختید، قوی تر از قبل..!
17 82
What you think of yourself is much more important than what others think about you. چیزی که تو راجع به خودت فکر میکنی مهم‌تر از چیزیِ که بقیه راجع بهت فکر میکنن! 15 83
You have a duty to yourself to be happy and you owe no one an explanation for that. تو در قبال خودت وظیفه دارى که شاد باشى، و براى این به هیچکسى هیچ توضیحى بدهکار نیستى. 18 83
Sometimes you have to go through darkness to get to the brightest days of your life. گاهى باید از میان تاریکى بگذرى تا به روشنترین روزهاى زندگیت برسى 16 84
Being happy doesn’t mean you have it all. It means you’re thankful for all you have. شاد بودن به این معنی نیست که همه چیز را دارید. این بدان معنی است که شما برای همه چیزهایی که دارید سپاسگزار هستید. 16 84
One of the greatest things a father can do for his children is to love their mother. یکی از بزرگترین کارهایی که یک پدر می تواند برای فرزندانش انجام دهد این است که مادرشان را دوست داشته باشد. 17 84
Until you make peace with who you are, you will never be content with what you have. تا زمانی که با کسی که هستید صلح نکنید، هرگز به آنچه دارید راضی نخواهید بود. 17 84
The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you. تنها دلیلی که باعث می شه یک نفر از تو متنفر باشه، به این خاطره که می‌خواد دقیقاً مثل تو باشه. 17 85
In the end, we remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. آخرش این حرفهاى دشمنانمون نیست که یادمون میمونه ، بلکه سکوت دوستامون در مقابل اون حرفهاست. 17 85
We buy things we don’t need with money we don’t have to impress people we don’t like. ما چیزهایی رو میخریم که بهش نیاز نداریم! اونم با پولی که نداریم! برای تحت تاثیر قرار دادن افرادی که ازشون خوشمون نمیاد! 17 85
Life is not measured by the breaths we take, but by the moments that take our breath. زندگی با نفس‌هایی که می‌کشیم سنجیده نمی‌شود، بلکه با لحظه‌هایی که نفس ما را می‌گیرند سنجیده می‌شود. 17 85
You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore. شما هرگز نمی توانید از اقیانوس عبور کنید مگر اینکه شهامت فراموش کردن ساحل را داشته باشید. 17 85
When you innovate, you’ve got to be prepared for people telling you that you are nuts. وقتی نوآوری می کنید، باید برای افرادی که به شما می گویند دیوانه هستید آماده باشید. 16 86
No matter how chaotic it is, wildflowers will still spring up in the middle of nowhere مهم نیست که چقدر هرج و مرج است، گل های وحشی همچنان در وسط ناکجاآباد می رویند 16 86
One of the best feelings in the world is knowing that someone is happy because of you. یکی از بهترین حس های دنیا اینه که بدونی یکی بخاطر تو خوشحاله 17 86
Everybody is trying to find the right person. No one is trying to be the right person. همه در تلاشن که آدم مناسب رو پیدا کنن. اما هیچکس تلاشى نمیکنه که خودش آدم مناسبى باشه. 17 86
How far that little candle throws its beams! So shines a good deed in a naughty world. چقدر آن شمع کوچک پرتوهایش را پرتاب می کند! بنابراین یک عمل خوب در دنیای شیطانی می درخشد. 17 86
Some people get lost in the pain. And some people are built and become strong from it. بعضی آدم‌ها در درد های شان گم میشوند،
و بعضی ها هم از دردهای شان ساخته و قوى میشوند.
17 86
The difference between the impossible and the possible lies in a person’s determination. فرق بین غیر ممکن و ممکن توی عزم یه شخصه 13 88
People will throw stones at you, don’t throw them back. Collect them and build an empire. آدمها بهت سنگ پرتاب خواهند کرد. سنگ ها رو به سمتشون برنگردون. باهاشون یه امپراطورى بساز. 16 89
Make a small change one day, after a year you will become a human being with 365 changes. روزی یک تغییر کوچک کن، بعد از یکسال تبدیل میشی به انسانی با ۳۶۵ تغییر. 18 89
I can’t tell you the key to success, but the key to failure is trying to please everyone. نمیتوانم رمز موفقیت را بهت بگویم، اما رمز شکست ، سعى در خشنود کردن همگان است . 18 89
We cannot see our reflection in running water. It is only in still water that we can see. ما نمی توانیم انعکاس خود را در آب جاری ببینیم. فقط در آب ساکن است که می توانیم ببینیم. 18 89
A mother is someone who can take the place of all others but whose place no one can take. یه مادر کسیه که میتونه جای همه رو بگیره اما جای اون رو هیچ کس نمیتونه بگیره. 19 89
If You Turn Your Failures into Foot Prints and Step On Those I Will See You Over the Top. اگه شکست هاتو به جای پا تبدیل کنی و روی اون ها قدم بذاری، تو رو در اوج می‌بینم. 19 89
One of the reasons we delay starting things is that we want to start them in a great way. یکی از دلایل تاخیر شروع کارها توسط ما اینه که ما میخوایم اون کارارو به شکل عالی شروع کنیم.‌‌ 19 89
Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it. اشتباه اشتباهه، حتى اگه همه انجامش بدن. درست درسته ، حتى اگه هیچکس انجامش نده 19 89
Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe. شش ساعت به من فرصت بده تا یک درخت را قطع کنم و چهار ساعت اول را صرف تیز کردن تبر خواهم کرد. 19 89
Wisdom is knowing what to do next; Skill is knowing how ot do it, and Virtue is doing it. حکمت این است که بدانیم بعد چه کنیم. مهارت این است که بدانیم چگونه این کار را انجام دهیم، و فضیلت انجام آن است. 19 89
Pay attention to what people say to you out of anger, they’ve been dying to tell you that. به حرفهایى که آدمها تو عصبانیت بهت میزنن دقت کن. داشتن میمردن که اینا رو بهت بگن. 18 90
Some people are old at 18 and some are young at 90. Time is a concept that humans created. بعضى آدمها در ١٨ سالگى پیر هستن و بعضى دیگه در ٩٠ سالگى جوان. زمان مفهومى ست که انسان ها به وجود آوردن 19 90
Walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Be my friend. جلوی من قدم بر ندار، شاید نتونم دنبالت بیام. پشت سرم راه نرو، شاید نتونم رهرو خوبی باشم. 20 90
Spend your money on the things money can buy Spend your time on the things money can’t buy. پولت رو روی چیزایی خرج کن که با پول میشه خرید وقتت رو روی چیزایی بذار که پول نمیتونه بخره 18 91
Find a heart that will love you at your worst. And arms that will hold you at your weakest. قلبى رو پیدا کن که در بدترین حالتت هم عاشقت باشه ، و بازوانى که در ضعیف ترین حالتت درآغوشت بگیره . 19 91
I just want to remind you that some of the best days of your life haven’t even happend yet. فقط خواستم بهت یادآورى کنم ، یکسرى از بهترین روزهاى زندگیت هنوز اتفاق نیفتادن و تو راهن. 19 91
It might take a year. It might take a day. But what’s meant to be will always find its way. شاید یک سال طول بکشه ، شاید یک روز طول بکشه، اما چیزیکه قسمتت باشه، راهش رو به سمتت پیدا میکنه. 20 91
When you come to a point where you have no need to impress anybody, your freedom will begin. وقتى به نقطه اى رسیدى که نیازى به تحت تاثیر قرار دادن هیچ کس ندارى ، آزادیت شروع میشه . 18 92
Sometimes there is no next time, no second chance, no time out. Sometimes it is now or never. بعضى وقت‌ها دفعه‌ى بعدى وجود ندارد، شانس دوباره و وقت اضافه‌اى نیست. گاهى وقت‌ها (انتخاب فقط بین)«الان» و یا «هرگز» است. 18 93
If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you. اگه در جریان رودخانه صبور نباشی، هر تکه چوبی برات مانعی عظیم می‌شه. 19 93
Life moves pretty fast. If you don’t stop and look around once in a while, you could miss it. زندگی خیلی سریع حرکت می‌کنه. اگه صبر نکنی و گاهی به اطرافت نگاه نکنی، ممکنه از دستش بدی. 19 93
Humanity is an ocean, if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. انسانیت همانند اقیانوس است, اگر چند قطره از اقیانوس کثیف باشند، اقیانوس کثیف نخواهد شد. 19 93
It’s your road, and yours alone, others may walk it with you, but no one can walk it for you. این جاده ی توئه و تو تنهایی، بقیه ممکنه با تو راه برن، اما هیچکس نمیتونه به جای تو راه بره. 20 93
The amount of happiness that you have depends on the amount of freedom you have in your heart. میزان شادی شما بستگی به میزان آزادی در قلب شما دارد. 18 94
Sometimes the most important thing in a whole day is the rest we take between two deep breaths. گاهی اوقات مهمترین چیز در یک روز استراحتی است که بین دو نفس عمیق می کشیم. 18 95
We cannot change our memories, but we can change their meaning and the power they have over us. ما نمی توانیم خاطرات خود را تغییر دهیم، اما می توانیم معنای آنها و قدرتی که بر ما دارند را تغییر دهیم. 18 95
Think like a queen A queen is not afraid to fail Failure is another stepping stone to greatness مثل یک ملکه فکر کنید یک ملکه از شکست نمی ترسد شکست یکی دیگر از پله های عظمت است. 18 95
Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. هر چه میشنویم ، فقط یک نظر هست ، نه یک واقعیت. هرچه میبینیم ، فقط یک دیدگاه هست ، نه حقیقت. 18 96
The trees are our lungs, the rivers our circulation, the air our breath, and the earth our body. درختان ریه های ما هستند، رودخانه ها گردش خون ما هستند، هوا نفس ما هستند و زمین بدن ما هستند. 18 96
Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light. خوشبختی می‌تونه حتی توی تاریک‌ترین لحظات هم پیدا بشه، اگه یه نفر فقط یادش باشه چراغ رو روشن کنه. 19 96
While we try to teach our children all about life, our children teach us what life is all about. درحالی‌که ما سعی می‌کنیم همه چیز رو درباره ی زندگی به بچه هامون یاد بدیم، بچه هامون همه چیز رو درباره ی اینکه زندگی چیه به ما یاد می‌دن 19 96
If people are trying to bring you down, be proud of it. It only confirms that you’re above them. اگه آدمها دارن سعى میکنن بکشنت پایین، فقط معنیش اینه که ازشون بالاترى . 19 96
The least of things with a meaning is worth more in life than the greatest of things without it. کمترین چیزهایی که معنی دارند در زندگی ارزش بیشتری نسبت به بزرگترین چیزها بدون آن دارند. 19 96
There is not one big cosmic meaning for all, there is only the meaning we each give to our life. یک معنای کیهانی بزرگ برای همه وجود ندارد، فقط معنایی وجود دارد که هر یک به زندگی خود می دهیم. 20 96
In school you’re given the lesson, then the test. In life you’re given the test, then the lesson. تو مدرسه درس میخونی بعد امتحان میدی . تو زندگی اول امتحان میدی بعد درس میگیری 18 97
One day you’ll find someone who doesn’t care about your past because they want to be your future. تو یه روزی یکی رو پیدا می کنی که گذشتت واسش مهم نیست چون که می خواد آینده ات رو بسازه 18 97
Smile in the mirror. Do that every morning and you’ll start to see a big difference in your life. در آینه لبخند بزن. این کار رو هر صبح انجام بده و تو یه تفاوت بزرگ تو زندگیت میبینی. 19 97
The magic thing about home is that it feels good to leave, and it feels even better to come back. چیز جادویی درمورد خونه اینه که وقتی ازش بیرون می‌ری حس خوبی داری، و حتی وقتی برمیگردی حس بهتری داری 20 97
your face will come to shine like a sun, and everyone who sees it will be made glad and peaceful. صورت تو مانند خورشید خواهد درخشید و هر که آن را ببیند خوشحال و آرام خواهد شد. 20 97
The way of peace is the way of love. Love is the greatest power on earth. It conquers all things. راه آرامش، راه عشق است. عشق بزرگترین قدرت روی زمین است. همه چیز را تسخیر می کند. 20 97
Tell my mistakes to me not to others Because my mistakes are to be corrected by me not by others. اشتباهام رو به خودم بگو نه به دیگران چون اشتباهات من توسط خودم اصلاح می‌شه نه دیگران 20 97
If your happiness depends on what somebody else does, then you’re going to be waiting a long time اگر خوشبختی شما به کاری که شخص دیگری انجام می دهد بستگی دارد، پس مدت زیادی منتظر خواهید بود 18 98
Beauty in music is too often confused with something that lets the ears lie back in an easy chair. زیبایی در موسیقی اغلب با چیزی اشتباه گرفته می شود که به گوش ها اجازه می دهد روی صندلی راحتی دراز بکشند. 19 98
Some talk to you in their free time and some free their time to talk to you. Learn the difference. بعضیا تو وقت خالیشون باهات حرف میزنن. بعضیا هم وقتشون رو خالى میکنن تا باهات حرف بزنن. فرق این دو رو یاد بگیر 20 98
Millions of people can believe in you, and yet none of it matters if you don’t believe in yourself. میلیون ها آدم میتونن باورت داشته باشن، اما هیچ کدوم مهم نیستن اگه خودت ، خودت رو باور نداشته باشى. 19 99
Take care of your garden And keep out the weeds, Fill it with sunshine, Kind words, and Kind deeds. مواظب باغت باش و علفهای هرز را از خود دور کن، آن را پر از آفتاب، گفتار نیکو و کردار نیک کن. 19 99
Every time you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing. هر بار به کسی لبخند میزنی، این عملی از عشق، هدیه ای به اون شخص و یه چیز زیباست. 20 99
Friends come and go like waves of the ocean. But the true ones stick, like an octopus on your face. دوستا مثل موج های اقیانوس میان و می‌رن… اما دوستای واقعی مثل یه اختاپوس روی صورتت می‌چسبند. 20 99
Winners and losers both fail, but the winners get back up and do it again and again until they win. برنده ها و بازنده ها ، هر دو شکست میخورند، اما برنده ها دوباره بلند میشوند و آنقدر آن کار را دوباره و دوباره انجام میدهند تا بالاخره پیروز شوند. جا نزنید 20 99
It’s really hard to wait for the right person in your life. Especially when the wrong ones are so tempting. بسیار سخت است که منتظر باشی یک فرد کاملاً درست به زندگی تو وارد شود ، مخصوصاً زمانی که افراد اشتباه زندگی بسیار وسوسه انگیز هستند. 20 107
If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking. اگه تو فقط کتاب هایی که دیگران می‌خونن رو بخونی، فقط می‌تونی به چیزایی که دیگران فکر می‌کنن فکر کنی 20 108
Beauty isn’t about having a pretty face. It’s about having a pretty mind, a pretty heart, and a pretty soul. زیبایی داشتن چهره زیبا نیست. زیبایی داشتن ذهن زیبا،قلب زیبا وروح زیباست. 20 108
Sometimes you just have to die a little inside to be reborn again as stronger and wiser version of yourself. گاهى وقتها باید یکم از درون بمیرى تا با نسخه ى قویتر و عاقل تر خودت دوباره متولد بشى 20 108
The entire planet is your home. Staying in one city your whole life would be like never leaving the bedroom. تمام این سیاره خانه ى توست. اینکه تمام زندگیت را در یک شهر بگذرانى مانند آنست که هرگز اتاق خواب را ترک نکنى. 20 108
A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are. یه دوست کسیه که گذشته ی تو رو میدونه، به آینده ت باور داره، و تو رو همونطور که هستی قبول داره 20 109
People who wonder whether the glass is half empty or half full are missing the point: the glass is refillable. اون آدمهایى که تو این موندن که لیوان ، نیمه پره یا نیمه خالى ، این نکته رو یادشون رفته که لیوان مجددا قابل پر شدنه 20 110
When everything seems to be going against you remember that the airplane takes off against the wind not with it. وقتى همه چیز بر خلاف میل تو پیش میره ، یادت باشه هواپیما همیشه برخلاف جهت باد از زمین بلند میشه ، نه در جهت باد …. 20 112

لطفا در صورتی که برای ترجمه فارسی متن های بالا پیشنهاد بهتری دارید و یا مشکلی در آن ها مشاهده کردید جتما آن را با ما در میان بگذارید.

5 دیدگاه در “410 جمله و کلمه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

 1. بهار گفت:

  عالی
  عالی
  عالی

   1. ناشناس گفت:

    واو

 2. ناهید گفت:

  باسلامو تشکر ،،چرا نمیشه دانلودشون کرد؟؟؟؟

  1. سلام وقت بخیر ببخشید چه چیزی رو میخواین دانلود کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *