خوشنویسی کلمه "blue" به سبک پیوسته نویسی

خوشنویسی کلمه “blue” به سبک پیوسته نویسی +فیلم

در این فیلم کلمه “BLUE” رو به سبک پیوسته نویسی انگلیسی خوشنویسی کردم. پیوسته نویسی یکی از سبک هایی است که هم واقعا زیباست و هم واقعا کاربردی و هم اینکه شما هر جایی که باشید و در هر زمانی میتونید این سبک رو خوشنویسی کنید

ادامه مطلب